Nyheter

Betala flytten med faktura – 10 dagar netto efter uppdragets utförande.

Betala flytten med faktura – 10 dagar netto efter uppdragets utförande.

Fr.o.m. 1 januari 2016 har vi på TEXAB börjat med fakturering 10 dagar netto efter uppdragets utförande. Gäller lokal och inrikes flyttuppdrag med förutsättning att accepterat skriftligt avtal återsänts till TEXAB samt att kund blivit godkänd vid kreditprövning. Denna förändring underlättar för kunderna som inte behöver betala via kortmaskiner, kontant eller i förväg, säger företagets VD Momo Sekulic. Vi betraktar oss som ett seriöst och modernt flyttföretag, och de rutiner som generellt gäller i branschen känns otidsenliga och omoderna. Naturligtvis hoppas vi också att fler kunder i fortsättningen ska välja oss istället för den uppsjö av mindre seriösa företag som tyvärr förekommer i vår bransch fortsätter han.