Försäkringsinformation utlandsflytt

Försäkringsskydd är alltid en aning komplicerat, med olika villkor, självrisker och premiesatser. Bohagstransporter vid utlandsflytt utgör inget undantag.

inrikes-flytt

För att Ni som kund ska få ett bättre grepp om vad som gäller har vi valt att sammanställa de viktigaste punkterna i de olika valmöjligheter Ni har när Ni väljer Texab att utföra Er utlandsflytt.

– Ett grundskydd har Ni alltid som kund. I vår bransch kallas ansvarsförsäkringen General Conditions for International Furniture Removal och togs fram redan på 60-talet av ett FN-organ. Dessvärre är skyddet inte tillräckligt för dagens moderna prylsamhälle. Elektroniska apparater, hobbyartiklar m.m. har idag ofta ett värde som vida överstiger de ersättningsnivåer Ni som kund har rätt till enligt dessa s.k. General Conditions.

Vi rekommenderar Er därför att teckna en separat försäkring, s.k. varuförsäkring, som ger ersättning oavsett ansvar, vållande eller händelse.

Genom vårt ombudskap för försäkringsbolaget If kan vi erbjuda Er att teckna försäkring gällande till alla destinationer worldwide* till en premie motsvarande 1,0 % av deklarerat värde. Denna försäkring har en självrisk på 2 500 SEK och en minimipremie på 500 SEK.

* dock ej war och risc-zon.