Transportförsäkring

Vid varje transport råder vi våra kunder att försäkra sitt bohag. Detta gör ni via Texab, som i sin tur har försäkringsavtal med försäkringsbolaget If.

Inrikesflytt

För alla bohagsflyttar och transporter inrikes gäller BOHAG 2010. Den täcker alla skador som orsakas i transporten för ett maxvärde av 500 000 SEK per bohag alternativt ett halvt basbelopp, för närvarande 22 250 SEK per föremål. Om man har enskilda föremål värda över 22 250 SEK rekommenderar Texab att ni som kund tecknar en särskild objektförsäkring. Priset för denna försäkring utgår med 1,0% av deklarerat värde och en minimipremie 500 SEK.

Vid kontorsflyttar gäller Kontor 2003, som är fastställd av Svenska Åkeriförbundet (SÅ), samt Konsumentverket. Skulle skada uppkomma vid transporten så skall detta snarast anmälas till vårat huvudkontor för vidare behandling. Gäller ärendet en liten skada ser Texab till att denna regleras snarast, och om att det mot förmodan skulle gälla en större skada kopplas vårt försäkringsbolag in och gör en besiktning för att kunna värdera och avsluta ärendet.

utrikes-flytt-3

IMGP0445

Utrikesflytt

Alla transporter till utlandet försäkras genom General Conditions for International Furniture Removal. Denna utarbetades på 1960-talet av ett FN-organ. Tyvärr är skyddet inte tillräckligt för dagens moderna prylsamhälle (elektroniska apparater, hobbyartiklar m.m.), då deras värde överstiger de ersättningsnivåer ni som kund har rätt till. Det är därför som Texab rekommenderar sina kunder att teckna en separat försäkring s.k. varuförsäljning som ger ersättning oavsett ansvar, vållande eller händelse.

Texab som ombud erbjuder dig som kund att teckna försäkring genom If gällande alla destinationer världen över, till en premie motsvarande 1,0% av deklarerat värde. Denna försäkring har en självrisk på 2 500 SEK och en minimipremie på 500 SEK.

Magasineringsförsäkring

När du väljer att magasinera gods på något utav Texabs magasin, så täcker ofta er hemförsäkring detta. Vänligen meddela alltid ditt försäkringsbolag om att du har ditt bohag magasinerade hos oss. Om ni önskar att tilläggsförsäkra ert bohag kan vi teckna en försäkring åt er vid förfrågan. Försäkringspremien är 0,1% av deklarerat värde. Minimipremien är 300 SEK.

transportforsakring-magasinering